Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Telefonnummer til Aktivitetsskolen er:

 • Mohamed el Morabet, avdelingsleder med ansvar for AKS: 22 79 10 00
 • Tina Carlsen, baseleder for 1.-3. trinn: 482
  64 385
 • Andrea Horni, baseleder for Vollebekk +: 476 46 345
 • Beskjedtelefoner:
  Det er fint om beskjeder er gitt før elevene kommer til AKS (13.00)
  • Ordinærskolen (1.-3.trinn) : 476 43 290
  • Vollebekk + (skolens spesialavdeling) fram til 13.00 hver dag: 476 43 456

 Hjemsendingsbeskjeder tas ikke i mot i ettermiddagens åpningstid (13.30-17.00). De må være gitt før klokken er 13.00.