Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Telefonnummer til Aktivitetsskolen er:

  • Andrea Horni, overodnet baseleder og baseleder for Vollebekk +: 476 46 345
  • Hassan Elahi, baseleder for ordinærskolens AKS-tilbud: 476 44 281
  • Beskjedtelefoner:
    • Ordinærskolen (1. og 2. trinn) fram til 13.00 hver dag: 476 43 290
    • Vollebekk + (skolens spesialavdeling) fram til 13.00 hver dag: 476 43 456

 

Viktige beskjeder formidles til Aktivitetsskolen før klokken 13.00.

Hjemsendingsbeskjeder tas ikke i mot i ettermiddagens åpningstid (13.30-17.00). De må være gitt før klokken er 13.00.