Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2018

Aktivitetsskolen grønn logo

De foreslåtte takstene fra 1.1.2018, inkl. kost, er følgende:

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.18. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn.