Ungdomsskolen Vollebekk

To jenter hjelper hverandre med lekser.

I sitt elevgrunnlag ved hovedinntak på 8. årstrinn, skal nærskolen inkludere: elever som har vedtak om nærskole som tildeler eleven plass ved avgivende skole, blant disse er;

  • elever som bor i inntaksområdet til avgivende barneskole
  • elever som på grunn av endringer i inntaksområdene, bor utenfor avgivende barneskoles inntaksområde
  • elever som har blitt tildelt plass ved avgivende barneskole i et overføringsvedtak, og som ønsker å fortsette til avgivende barneskoles mottakerskole, se nedenfor for presisering
  • elever som sogner til avgivende barneskole, men som etter søknad har gått på en annen barneskole

Det vil si at elever med nærskolevedtak ved avgivende skole, Tonsenhagen, dermed skal inkluderes i elevgrunnlaget på mottakerskolen, Vollebekk. Hvis eleven har nærskolevedtak på Tonsenhagen og har bodd på samme adresse hele veien, men har havnet utenfor nåværende inntaksområde på grunn av grenseendringer, skal altså eleven inkluderes i elevgrunnlaget på det som er mottakerskolen for Tonsenhagen nå, altså Vollebekk.

Dersom man ønsker å søke seg til Vollebekk skole, kan man skrive en e-post til skolens postmottak (vollebekk@ude.oslo.kommune.no). Nærskolevedtak sendes ut i april, skolebyttesøknader behandles i april/mai og vedtakene sendes ut i mai.