Ledelse og administrasjon

Vollebekk skole - oppstart august 2017

Rektor
Kathrine Larsen - 22 79 10 00

Assisterende rektor
Nina Melund Rygg - 22 79 10 00

Avdelingsleder for skolens spesialavdeling, Vollebekk +
Randi Eide - 22 79 10 00

Sosial pedagogisk rådgiver
Silje Hrafa Tjersland - 22 79 10 00

Administrativ leder
Ingrid Bjørnebye - 22 79 10 00

IKT-ansvarlig (30% - skoleåret 2017/18)
Daniel Hedblom - 22 79 10 00

NEAS-vaktmestertjeneste (07:00-14:30)
Svein Hoel - 900 86 877