Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Ordinærskolens AKS holder åpent før og etter skoletid (07.30-08.15 og 13.50-17.00). Klokken 08.15 går elevene ut til et friminutt før skoledagen begynner 08.30.

Aktivitetsskolen Vollebekk + holder åpent 08.00-08.30 og fra 13.30 til 16.00.

Husk påmeldinger i skolens ferier (det kommer alltid påmeldingsskjema). Dersom dere ikke er påmeldt i skolens ferier og fridager, blir dere sendt hjem igjen.

Vollebekk 1. og 2. trinn:
Elever med gratis kjernetid (1.trinn) på Aktivitetsskolen kan benytte tilbudet etter skoletid fra 13.50-15.50 (mandager) og 13.50-16.20 (tirsdag til fredag). I skolens ferier og fridager kan tilbudet kun benyttes mandager og onsdager, men dere kan benytte det hele dagen (07.30-17.00). Elever med 100%-plass kan benytte tilbudet ubegrenset i våre åpningstider (07.30-17.00).

Elever på 2. trinn med 50%-plass kan kun benytte AKS-tilbudet 12t per uke (uavhengig av om det er heldagsåpne dager i uken eller om det er ferier). Elever med 100%-plass står fritt til å benytte tilbudet alle dager mellom 07.30 og 17.00.

Vollebekk +:
Elever med gratis kjernetid (1.trinn) på Aktivitetsskolen kan benytte tilbudet etter skoletid fra 13.30-15.30 (mandager) og 13.30-16.00 (tirsdag til fredag). I skolens ferier og fridager kan tilbudet kun benyttes mandager og onsdager, men dere kan benytte det hele dagen (08.00-16.00). Elever med 100%-plass kan benytte tilbudet ubegrenset i våre åpningstider (08.00-16.00). I skolens ferier og fridager, må dere selv ordne med transport til og fra skolen.

Elever på 2.-8. trinn med 50%-plass kan kun benytte AKS-tilbudet 12t per uke (uavhengig av om det er heldagsåpne dager i uken eller om det er ferier). Elever med 100%-plass står fritt til å benytte tilbudet alle dager mellom 08.00 og 16.00. I skolens ferier og fridager, må dere selv ordne med transport til og fra skolen.