PP-tjenesten

PP-tjenesten skal veilede og støtte skolen med å legge til rette for elever avhengig av deres behov.

Skolens PP-rådgiver heter Yusur Abdul Mutalib. Hun kommer på observasjoner av 1. trinn i uke 39. Hun vil i oppstart støtte skolens pedagoger i deres kartlegging av elevenes norskspråklige ferdigheter knyttet til læring (NSL).

Skolens logoped heter Sissel Ramsøe Bredesen.