Driftsstyret

Bystyret har vedtatt et eget reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Reglementet inneholder bestemmelser om hvilke oppgaver et driftsstyre har.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • Å vedta skolens budsjett og følge opp dette innenfor gitte rammer.
  • Å vedta skolens årsplan og strategiske plan.
  • At skolen driver skolebasert vurdering.
  • Å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner eller personalsaker. Rektor har tilsettingsmyndighet.

Hvert medlem av driftsstyret oppnevnes for en periode av to kalenderår og skal bestå av:

  • 2 representanter fra foresatte
  • 2 representanter for de ansatte
  • 3 politiske representanter oppnevnt av bydelen

Rektor er ansvarlig for sekretærfunksjonen og er saksframlegger i driftsstyret, men er ikke medlem.

Medlemmer av driftsstyret Vollebekk

Ola Steig - leder
politisk oppnevnt, Rødt
Line Esborg - nestleder
foresatt
Camilla Stalsberg - medlem
foresatt
Sarbjeet Grewal - medlem
politisk oppnevnt, Høyre
Kim Odden - medlem
politisk oppnevnt, Arbeiderpartiet
Kittil Bøe - medlem
ansatt
Christel B. Jørstad - medlem
ansatt

 

I tillegg møter Nina Melund Rygg (ass.rektor) og Kathrine Larsen (rektor - sekretær - saksfremlegger)

Drawing of a city