Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS Vollebekk ledes av Tina Carlsen. Hennes direktenummer er: 476 44 281.

Andrea Horni er baseleder Aktivitetsskolen Vollebekk +. Hennes direktenummer er: 476 46 345.

Basenes service- og beskjedtelefon er:

Beskjedtelefonnummeret for 1.-3. trinn på Vollebekk er: 476 43 290

Beskjedtelefonnummeret for Vollebekk + (skolens spesialavdeling) er: 476 43 456