Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS Vollebekk ledes av Hassan Elahi. Hans direktenummer er: 476 44 281.

Andrea Horni er baseleder Aktivitetsskolen Vollebekk +. Hennes direktenummer er: 476 46 345.

Basenes service- og beskjedtelefon er:

Beskjedtelefonnummeret for 1. og 2. trinn på Vollebekk er: 476 43 290
(telefonen er betjent fram til klokken 13.00 - viktige beskjeder må være gitt før elevene kommer til AKS).

Beskjedtelefonnummeret for Vollebekk + (skolens spesialavdeling) er: 476 43 456 (telefonen er betjent fram til klokken 13.00 - viktige beskjeder må være gitt før elevene kommer til AKS).