Vår profil

Vollebekk skole

Vollebekk skole ligger i Bjerke bydel like ved Vollebekk stasjon, på t-banenes linje 5 til Vestli.

Vollebekk skole vil ha plass til 780 elever og en spesialavdeling med 24 elever. Når alle trinn er fylt opp vil skolen ha rundt 120 ansatte.

Skolen bygges etter standardprogrammet for nye skolebygg i Oslo, og  vil ha fleksible læringsarealer.